คำศัพท์

คำศัพท์นี้จะให้คำจำกัดความของคำที่มีความหมายเฉพาะในเว็บไซต์ EpiCamera คำศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกเข้าใจพื้นฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ EpiCamera เรามีการเชื่อมโยงคำในคำศัพท์ที่จะวิกิพีเดียสารานุกรมหรือเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อรักษาความถูกต้องของเว้นแต่คำพูดไม่สามารถพบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว หากการเชื่อมโยงไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้เราทราบโดยคลิกที่ "รายงาน"

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
A คำอธิบายรายละเอียดหรือข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Amazon EC2 http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Elastic_Compute_Cloud รายงาน
Android http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) รายงาน
Android Market/Google Play http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play รายงาน
Aperture http://en.wikipedia.org/wiki/Aperture รายงาน
ASP http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages รายงาน
B  
Brightness http://en.wikipedia.org/wiki/Brightness รายงาน
Broadband http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband รายงาน
C  
CCTV http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television รายงาน
Cloud Computing http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing รายงาน
Cloud Surveillance Cloud surveillance is CCTV surveillance service that hosted and provided using Cloud Computing Technology. รายงาน
Contrast http://en.wikipedia.org/wiki/Display_contrast รายงาน
D  
Display http://en.wikipedia.org/wiki/Display รายงาน
E  
F  
Face Recognition http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system รายงาน
Firefox http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox รายงาน
Focus http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_focus รายงาน
FTP http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol รายงาน
G  
Google Play/Android Market http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play รายงาน
GPRS http://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service รายงาน
GPS http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System รายงาน
H  
I คำอธิบายรายละเอียดหรือข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
Internet Explorer http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer รายงาน
iOS http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple) รายงาน
IP address http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address รายงาน
IP camera http://en.wikipedia.org/wiki/IP_camera รายงาน
J  
K  
L  
LAN http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network รายงาน
M  
MNC http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation รายงาน
Mobile Application Development http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development รายงาน
MsSQL Server http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server รายงาน
Multi-Tenant http://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy รายงาน
MySQL http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL รายงาน
N  
.Net http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework รายงาน
Night vision http://en.wikipedia.org/wiki/Night_Vision รายงาน
O  
ODBC http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC รายงาน
ONVIF http://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF รายงาน
P  
PDF http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format รายงาน
PTZ http://en.wikipedia.org/wiki/PTZ_camera รายงาน
Push Technology http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology รายงาน
Q  
R    
S คำอธิบายรายละเอียดหรือข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Safari

http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_(web_browser)

รายงาน
Saturation

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_%28color_theory%29

รายงาน
Shutter

http://en.wikipedia.org/wiki/Shutter_%28photography%29#Camera_shutter

รายงาน
Sharpness

http://en.wikipedia.org/wiki/Acutance

รายงาน
SME http://en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium_enterprises รายงาน
Smoothing Mode

http://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_motion_video

รายงาน
Software as a Service (SaaS) http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service รายงาน
SSL http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Socket_Layer รายงาน
T  
TCP/IP http://en.wikipedia.org/wiki/Tcp/ip รายงาน
U  
V  
VMS Video Management Software, or can refer to http://en.wikipedia.org/wiki/Video_surveillance รายงาน
VSaaS http://en.wikipedia.org/wiki/VSaaS รายงาน
W  
WAN http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network รายงาน
Web Application http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application รายงาน
WiFi http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-fi รายงาน
X  
Y  
Z  
Zoom http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_zoom รายงาน
อัพเดทล่าสุด: 17 October 2013
  
เว็บไซต์ของเรา
© 2019 TimeTec Cloud Sdn. Bhd สงวนสิทธิ์