Glosari

Glosari ini memberikan definisi istilah yang mempunyai makna khusus dalam laman web EpiCamera itu. Glosari adalah untuk memudahkan pemahaman asas produk dan perkhidmatan EpiCamera. Kami telah mengaitkan kata-kata dalam Glosari Wikipedia atau laman web ensiklopedia lain untuk mengekalkan kesahihannya, kecuali kata-kata tidak dapat dijumpai di dalam laman disebut. Jika pautan yang tidak lagi sah, sila maklumkan kepada kami dengan klik pada "Laporan".

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
A Penjelasan terperinci atau maklumat laman web yang berkaitan
Amazon EC2 http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Elastic_Compute_Cloud Laporan
Android http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) Laporan
Android Market/Google Play http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play Laporan
Aperture http://en.wikipedia.org/wiki/Aperture Laporan
ASP http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages Laporan
B  
Brightness http://en.wikipedia.org/wiki/Brightness Laporan
Broadband http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband Laporan
C  
CCTV http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television Laporan
Cloud Computing http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing Laporan
Cloud Surveillance Cloud surveillance is CCTV surveillance service that hosted and provided using Cloud Computing Technology. Laporan
Contrast http://en.wikipedia.org/wiki/Display_contrast Laporan
D  
Display http://en.wikipedia.org/wiki/Display Laporan
E  
F  
Face Recognition http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system Laporan
Firefox http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox Laporan
Focus http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_focus Laporan
FTP http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol Laporan
G  
Google Play/Android Market http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play Laporan
GPRS http://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service Laporan
GPS http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Laporan
H  
I Penjelasan terperinci atau maklumat laman web yang berkaitan  
Internet Explorer http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer Laporan
iOS http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple) Laporan
IP address http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address Laporan
IP camera http://en.wikipedia.org/wiki/IP_camera Laporan
J  
K  
L  
LAN http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network Laporan
M  
MNC http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation Laporan
Mobile Application Development http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development Laporan
MsSQL Server http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server Laporan
Multi-Tenant http://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy Laporan
MySQL http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL Laporan
N  
.Net http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework Laporan
Night vision http://en.wikipedia.org/wiki/Night_Vision Laporan
O  
ODBC http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC Laporan
ONVIF http://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF Laporan
P  
PDF http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format Laporan
PTZ http://en.wikipedia.org/wiki/PTZ_camera Laporan
Push Technology http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology Laporan
Q  
R    
S Penjelasan terperinci atau maklumat laman web yang berkaitan
Safari

http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_(web_browser)

Laporan
Saturation

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_%28color_theory%29

Laporan
Shutter

http://en.wikipedia.org/wiki/Shutter_%28photography%29#Camera_shutter

Laporan
Sharpness

http://en.wikipedia.org/wiki/Acutance

Laporan
SME http://en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium_enterprises Laporan
Smoothing Mode

http://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_motion_video

Laporan
Software as a Service (SaaS) http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service Laporan
SSL http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Socket_Layer Laporan
T  
TCP/IP http://en.wikipedia.org/wiki/Tcp/ip Laporan
U  
V  
VMS Video Management Software, or can refer to http://en.wikipedia.org/wiki/Video_surveillance Laporan
VSaaS http://en.wikipedia.org/wiki/VSaaS Laporan
W  
WAN http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network Laporan
Web Application http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application Laporan
WiFi http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-fi Laporan
X  
Y  
Z  
Zoom http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_zoom Laporan
Kali terakhir dikemas kini: 17 October 2013