Video giám sát của tương lai, hôm nay.
EpiCamera là một thương hiệu toàn cầu, cung cấp đám mây Giải pháp giám sát cho tất cả người dùng máy ảnh IP. giải pháp của chúng tôi bao gồm các dịch vụ lưu trữ đám mây cho người dùng để lưu trữ một cách an toàn các khung hình ghi lại từ camera giám sát của bạn, cung cấp một hệ thống giám sát có sử dụng IP hoặc máy ảnh dựa trên web để chụp hình ảnh từ trang web theo dõi của bạn và kết hợp nó với các dịch vụ lưu trữ từ EpiCamera. người dùng của chúng tôi sẽ có thể truy cập và xem các hình ảnh chụp ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thông qua truy cập web đơn giản trên khắp các trang web.