TimeTec has merged all of its solutions into www.timeteccloud.com, click to
การเฝ้าระวังวิดีโอของอนาคตวันนี้
EpiCamera เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ให้บริการคลาวด์โซลูชั่นการเฝ้าระวังทุกผู้ใช้กล้อง IP แก้ปัญหาของเรารวมถึงการบริการการจัดเก็บเมฆกับผู้ใช้ของเราที่จะปลอดภัยเก็บเฟรมที่บันทึกจากกล้องเฝ้าระวังของคุณให้มีระบบการเฝ้าระวังที่ใช้ IP หรือกล้องเว็บ-based ในการจับภาพการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของคุณและรวมกับบริการโฮสติ้งจาก EpiCamera ผู้ใช้ของเราจะสามารถเข้าถึงและดูภาพที่บันทึกทุกที่ทุกเวลาผ่านทางเข้าถึงเว็บง่ายทั้งเว็บไซต์
  
เว็บไซต์ของเรา
© 2021 TimeTec Cloud Sdn. Bhd สงวนสิทธิ์