Video Surveillance sebagai Servis(VSaaS)
Dibuat Mudah oleh EpiCamera

Tutorial terperinci adalah berharga bagi orang baru untuk memahami pilihan yang terlibat dalam mereka bentuk penyelesaian pengawasan yang kukuh. EpiCamera dan rakan kongsi kami berbangga untuk menawarkan state-of-the-art penyelesaian pengawasan video kepada pelanggan berpotensi kami di seluruh dunia.
      
Mereka bentuk penyelesaian pengawasan video memerlukan keputusan pada 8 soalan asas. EpiCamera percaya bahawa tutorial kami boleh membantu orang baru membuat keputusan bagi soalan-soalan ini.
      
Ini adalah satu maklumat pengenalan untuk membantu mereka yang baru dalam perniagaan pengawasan video. Matlamatnya adalah untuk mengenal pasti aspek-aspek utama reka bentuk pengawasan video tanpa perlu meneliti pelbagai maklumat dan kes-kes kelebihan dalam reka bentuk itu.

8 soalan asas adalah:
1. Apakah jenis kamera yang perlu saya gunakan?
2. Bagaimana saya harus menyambung kamera untuk sistem pengurusan video?
3. Apakah jenis sistem pengurusan video yang perlu saya gunakan?
4. Apakah jenis penyimpanan perlu saya gunakan?
5. Bagaimana saya perlu merakam video?
6. Apakah jenis analisis video yang perlu saya gunakan?
7. Bagaimana saya perlu melihat video pengawasan saya?
8. Bagaimana saya perlu mengintegrasikan video dengan sistem saya yang lain?