Academia oleh Epicamera
Academia oleh Epicamera adalah koleksi sumber pembangunan dalam talian Epicamera untuk kegunaan semua pengguna dan rakan kongsi. Academia termasuk Technology Kertas Putih, Epicamera Keselamatan Awan dan ciri lain dalam Penyelesaian Pengawasan Cloud Epicamera.

Epicamera Technology Kertas Putih
Epicamera adalah penyelesaian berasaskan web yang berkuasa untuk pengawasan video clou bagi pelbagai jenis perniagaan. Dibina dengan rangka kerja LAMP dan MySQL Relational Database Management, Epicamera pada dasarnya versi berasaskan web canggih pengawasan NVR video sedia ada dan permohonan luas yang berpotensi digunakan di rumah, SME atau syarikat-syarikat multinasional(MNC).

Baca lebih ››

Epicamera Cloud Security - Menghadapi Cabaran Keselamatan
Cloud Computing semakin biasa pada masa kini dan akhirnya hampir semua orang perlu mengambil teknologi ini setiap hari sama ada untuk tujuan riadah atau untuk orang-orang yang kritikal seperti penyelesaian perniagaan perusahaan. Dengan peningkatan pesat dan peningkatan dalam teknologi Cloud Computing, ia kini menjadi satu teknologi matang untuk perusahaan dan boleh diterima pakai dan dilaksanakan.

Baca lebih ››